Behöver du fräscha till trädgården?
 

Vill du skaffa en ny altan, bygga en mur, anlägga en gång, trappa, eller kanske en ny plattyta?
Vår ambition är att erbjuda helhetslösningar i trädgård och utemiljö.

 

Med vår kunskap och erfarenhet kring trädgårdar, material och design kan vi tillsammans skapa er drömträdgård.

 

Vad skiljer Nyköpings trädgårdstjänst från mängden?

Vi tror på att utföra arbetet med omsorg i helhet och detalj.

Vi kan uppvisa en kvalitet som vi vill påstå är ovanlig och omtalad.
Vi vet att det är till er fördel om vi kan vara med redan på idéstadiet och bidra med våra kunskaper.

Ni blir då garanterad en unik, vacker och funktionell miljö.

Genom att överlåta markarbetet och finplaneringen till oss sparar du både tid och pengar, eftersom vi tänker ekonomi och planering från första spadtaget.

Vi vänder oss till alla kundkategorier: företag, kommuner, privatpersoner m.m


 

Skapa en gratis prisförfrågan här genom att fylla i formuläret nedan. Vi försöker svara inom 48 timmar. klicka här för att komma till Benders klicka här för att komma till Benders

PS!
Vi använder oss av marksten och murar från Benders. Önskar du att få med material kostnaden, glöm inte att välja produkt.

Grundläggande tips för marksten och murar:

 • Vid val av sten/plattor bör du ta hänsyn till husets  storlek, takfärg, fasadfärg, omgivning, budget och sist men inte minst er önskan.
 •  Skapa överblick med en detaljritning. Köp dig en burk makeringsfärg och spraya upp, så att du får en överblick.
 •  När du anlägger en sten yta bör den luta minst 1-2 cm per meter så att regn vatten lätt rinner undan.
 •   Vid val av marksten och plattor är det viktigt att tänka på var de skall ligga. Är det en garageinfart ska du välja en lite tjockare platta (min 5 cm) körbar. 
 •  Tänk på val av mönsterläggning för att få bästa hållbarhet, t.ex. klassisk halvförband. 
 •  Använd alltid fiberduk för att avskilja det undre materialet från bärlagret.  
 •  Gräv undan 15-25 cm för en trädgårdsgång eller en uteplats och 25-35 cm för en garageuppfart.
 •  Använd aldrig mindre än en tredjedels marksten/platta.
 •  Planerar du att belysa din tomt underlättas arbetet av att du förberett med att lägga kabel vid stenläggningen. Det blir då enklare att koppla på belysning i efterhand.  
 •  Viktigt att veta vid byggnation av mur: 10 % utav murens totala höjd skall vara under marknivå. Bakom stödmuren skall finnas dränerande material för att undvika sättningar och stjälskjutning utav muren. 
 •  För att bygga en gångvänlig trappa är det viktigt att du tänker på planets storlek vid dörren (om det finns en dörr), stegets längd och höjd. 15-18 cm är ett normalt trappsteg i höjd.
   

 Grundläggande tips för att anlägga en trädgård:
 •  Växter kostar inte särskilt mycket, det är arbete och maskiner som är den tunga kostnaden.
 •  Ju vanligare en växt är, desto billigare är den.
 •  Större ytor är billigare per kvm att anlägga än små.
 •  Det är dyrare att göra en kuperad tomt slät än tvärtom.
 •  Att gräva och frakta jord är dyrt.
 •  De stora jobben bör man göra först, bygga trädäck, lägga stengångar och gräva gropar för träd och buskar.

Ordlista:

Bärlager 0/32 är en krossprodukt, med största stenstorlek på 32 mm.Bärlager används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång och körbanor, till underlag för plattsättning mm.

Stenmjöl/ 0/4 är en krossprodukt, med största kornstorlek på 4 mm. 
0/4 används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång och körbanor, till plattsättning, men även till ytlager på fotbollsplaner och ridbanor, jordförbättring, kringfyllnad av rör osv. 

Fogsand & stenmjöl: Är den vanligaste typen av fog när man lägger marksten, plattor eller annan typ av sten på en sand- eller stenmjölsbädd. Fördelen med att använda fogsand eller stenmjöl är att stenläggningen hela tiden kan röra på sig utan att det blir sprickor i fogen. 

Betong sten/plattor är det vanligaste alternativet när det ska läggas sten i trädgården och då gärna tumlade (ojämna) betongstenar. i. Betong är relativt lätt att lägga. Jämfört med natursten är betong inte lika hållbart. 

Granit är en underhållsfri och slitstark sten. Den tål att spolas med högtryck, har inga kalkutfällningar och åldras snyggt. Prisklassen för granit är varierande beroende på vilken typ du väljer.  Granit finns i flera olika sorter och färger. 

Skiffer är en finkornig bergart som är vanlig i trädgårdar. Den är tålig och lättkluven. Det finns risk att skiffer fryser under vintern. När våren nalkas får man borsta bort flisorna som har lossnat. 

Rot- och rutarbeteHär nedan har du exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag:


gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter.

klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar.

höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.

röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.

återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:


asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar. 

bortforsling av trädgårdsavfall.

nedplockning av frukt från träd.

installation, service och reparation av gräsklippare
skadedjursbekämpning.

plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort.

rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.

kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare.

arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.


Rotavdrag ges för

markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp. 

markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar.

markarbeten för värmeförsörjning.

markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber.

dränering av husgrunder.

sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader).

kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.

Inget avdrag ges för

asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar.

kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.

Vi erbjuder följande tjänster:
 

 • Stensättning
 • plattsättning
 • mursättning
 • trappor
 • trädäck
 • spaljéer
 • grusgångar
 • planteringar
 • gräsmattor
 • gräv & schakt arbeten
 • avlopp
 • lekplatser
 • dammar
 • Vi har tillgång till egen maskinpark.

Nyköpings sten & trädgård
Hasselbacksvägen 5
611 47 Nyköping                                            

Telefon: 0705-880611
E-post: info@nykopingsstenochtradgard.se